För myndigheter/Upphandlare

Som utövare av tolktjänster har vi en stor samlad kompetens och erfarenhet av branschen som vi gärna delar med oss av.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning, faktainhämtning eller för dialog.

Genom att låta oss vara delaktiga i utformning av tolktjänster ökar förutsättningarna för en tolkverksamhet av hög kvalitet.

Om du söker efter våra rekommendationer för upphandlare finns de här:
Tolkledarnas rekommendationer, en vägledning vid upphandling av teckenspråk/dövblind- och skrivtolktjänster