För myndigheter

Är du intresserad av frågor kring upphandlingar, tolkutbildning, tolktjänstutredningen eller annat som berör våra verksamheter? Vill du veta mer om vårt arbete? Hjärtligt välkommen att höra av dig till oss!

styrelsen@tolkledarna.se

Här finns våra rekommendationer för upphandlare att ladda ner:
Tolkledarnas rekommendationer, en vägledning vid upphandling av teckenspråk/dövblind- och skrivtolktjänster