För Upphandlare och myndigheter

Välkommen att kontakta oss för rådgivning, faktainhämtning eller för dialog!

Som utövare av tolktjänster har vi en stor samlad kompetens och erfarenhet av branschen som vi gärna delar med oss av, och genom att låta oss vara delaktiga i utformning av tolktjänster ökar förutsättningarna för en tolkverksamhet av hög kvalitet.

Upphandling av tolktjänster är själva navet i våra verksamheter och för att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga kvalitet till goda villkor är vi beroende av att upphandlingarna görs så bra som möjligt. Vi har därför tagit fram rekommendationer för vad vi inom Tolkledarna anser är viktigt att beakta vid varje upphandling.

Du hittar våra rekommendationer under fliken ”Bransch-rekommendationer”.