För företag

Tolkledarna är en mötesplats för oss som driver verksamhet med teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning som huvudsyssla. Föreningen bildades 2007 som en mötesplats. Tillsammans arbetar vi för en hållbar tolkmarknad där vi värnar om kvalitet, professionalitet och en tolkbransch med goda villkor.

Som medlem får du inblick i- och möjlighet att påverka branschens utveckling.
Förutom vår interna dialog bjuder vi ibland in för branschen aktuella föreläsare och dialogpartners i syfte att fortbilda oss och bredda vårt nätverk.

Ju fler medlemsföretag vi är, desto starkare blir vi!
Tillsammans har vi större möjlighet att påverka förutsättningarna för hur tolkbranshen utvecklas och förändras. Du är välkommen som medlem om du är ett en-mans eller om du har ett större företag med många anställda.

Kontakta oss i styrelsen så berättar vi mer om hur du blir medlem.

Aktuella frågor 2023/2024

Tolktjänstutredningen
Vi arbetar för att få en aktiv roll i den nya
tolktjänstutredningen Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet  och i den bidra med Tolkledarnas perspektiv från privata tolkverksamheter.

Företagsetik
Vi har under hösten 2023 påbörjade arbetet med att ta fram etiska riktlinjer för företagen i branschen. Arbetet kommer att fortgå under 2024.

Tolkars framtida arbetsmarknad
Följa diskussionen och utvecklingen kring tolkars framtida arbetsmarknad.

Tolkledarnas rekommendationer
Att uppdatera och sprida dokumentet Tolkledarnas rekommendationer och vägledning vid upphandling av teckenspråk/dövblind- och skrivtolktjänster   till myndigheter inför kommande upphandlingar.