För företag

Tolkledarna är en mötesplats för alla oss som driver verksamhet med teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning som huvudsyssla. Föreningen bildades 2007 och har som syfte att diskutera arbetsgivarfrågor och arbeta för en hållbar arbetsmarknad för privata aktörer.
Som medlem får du inblick i och möjlighet att påverka branschens utveckling.
Vid våra träffar bjuder vi in för branschen aktuella föreläsare och dialogpartners i syfte att fortbilda oss och bredda vårt nätverk.

 

Våra tre fokusområden är arbetsmarknad, arbetsgivarfrågor och utbildning.
Genom att komma i kontakt med branschkollegor i olika storlek från alla delar av landet får du möjlighet att bredda ditt nätverk och utbyta kunskaper.

Ju fler vi är och ju fler synpunkter vi kan samla in desto starkare blir vi.
Därför tycker vi att du som driver verksamhet inom fältet ska ansöka om medlemskap för din organisation!


Aktuella frågor 2021:

Tolktjänstutredningen
Vi arbeta för att få en aktiv roll i den nya
tolktjänstutredningen Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet och i den bidra med Tolkledarnas perspektiv från privata tolkverksamheter.

Distanstolkning
Tolkledarna ska etablera en kontakt med Tolkutbildningarna
för att påtala behov av fortbildning och även för att grundutbildningen ska hålla sig á jour med marknaden.

Tolkars framtida arbetsmarknad
Följa diskussionen och utvecklingen kring tolkars framtida arbetsmarknad.

Tolkledarnas rekommendationer
Att uppdatera och sprida dokumentet Tolkledarnas rekommendationer en vägledning vid upphandling av teckenspråk/dövblind- och skrivtolktjänster  till myndigheter inför kommande upphandlingar.