Branschrekommendationer

Upphandling av tolktjänster är själva navet i våra verksamheter. För att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga kvalitet till goda villkor är vi beroende av att upphandlingarna görs så bra som möjligt.
Vi har därför tagit fram rekommendationer för vad vi inom Tolkledarna anser är viktigt att beakta vid varje upphandling. Du hittar våra rekommendationer under ”För upphandlare/myndigheter”.