Om oss

Välkommen till Tolkledarna!

Tolkledarna är en religiöst, ekonomiskt, politiskt obunden förening som vilar på demokratiska grunder. Föreningen är en mötesplats för företagare vars huvudsyssla är att förmedla och/eller utföra tolktjänster enligt följande; Teckenspråkstolkning, tolkning till personer med dövblindhet samt skrivtolkning.

Föreningens ska även bevaka verksamheternas, såväl som arbetsledarnas och tolkarnas intressen. Föreningen är en naturlig remissinstans för myndigheter och andra organisationer i frågor som berör tolkföretagens verksamhet. Föreningen verkar för att upphandlade tolktjänster håller hög och tillförlitlig kvalitet samt bidrar till ökad kunskap hos både tolkföretagare och upphandlare.

Styrelsen 2022-2023:

Cilla Riber Alm

Priscilla Ferrera

Christine Liljedahl

Ika Hansdotter

Ing-Mari Tovlin

Tolkledarna medlemsregister (uppdaterat 2022-08-15)

AB Stockholmstolkarna STAB

AB Öresundstolkarna

Din Teckenspråkstolk JB AB

JJ Tsptolk AB

Jtolkforall AB

Kristinelunds Tolkservice AB

Neriketolkarna AB

Ningab AB

Svensk skrivtolkning AB

SWE Tolk AB

Tecken & Tolk Sverige AB

Tolkservice Profession TI AB

Tovlin Tolk och Utveckling AB

Westmanna Tolk och Teckenspråk AB