Kontakta oss

Den nuvarande styrelsen:

Christine Liljedahl

Cilla Riber Alm

Ing-Mari Tovlin

Priscilla Ferrera

Ulrika Andersson

Du når oss lättast genom att skicka ett mail till: styrelsen@tolkledarna.se
Eftersom allt vårt arbete sker ideellt kan det ta några dagar innan du får svar.