Om oss

Välkommen till Tolkledarna!

Tolkledarna är en religiöst, ekonomiskt, politiskt obunden förening som vilar på demokratiska grunder. Föreningen är en mötesplats för företagare vars huvudsyssla är att förmedla och/eller utföra tolktjänster enligt följande; Teckenspråkstolkning, tolkning till personer med dövblindhet samt skrivtolkning. Föreningens ska även bevaka verksamheternas, såväl som arbetsledarnas och tolkarnas intressen. Föreningen är en naturlig remissinstans för myndigheter och andra organisationer i frågor som berör tolkföretagens verksamhet. Föreningen verkar för att upphandlade tolktjänster håller hög och tillförlitlig kvalitet samt bidrar till ökad kunskap hos både tolkföretagare och upphandlare.

 

Styrelsen 2018-2019:

Cilla Riber Alm

Priscilla Ferrera

Christine Liljedahl

Mohammed Shakrah

Ing-Mari Tovlin

 

Tolkledarna medlemsregister (uppdaterat 2019-06-26)

AB Stockholmstolkarna

 

AB Öresundstolkarna

 

Allsign Consulting AB

 

aSign Tolk & Konsult AB

 

Avanti teckenspråkstolk AB

 

Califf Coda AB

 

Din Teckenspråkstolk JB AB

 

JC Tolk AB

 

Jtolkforall AB

 

JJ tsptolk AB

 

Kristinelunds Tolkservice AB

 

Neriketolkarna AB

 

Svensk skrivtolkning AB

 

Stockholm Sign Company AB

 

SWE Tolk AB

 

Tecken & Tolk Sverige AB

 

Tolkservice Profession TI AB

 

Tolk Kicki Åkerström

 

Lingärde Tolk

 

Westmanna Tolk och Teckenspråk AB