Om oss

Välkommen till Tolkledarna!

Tolkledarna är en religiöst, ekonomiskt, politiskt obunden förening som vilar på demokratiska grunder. Föreningen är en mötesplats för företagare vars huvudsyssla är att förmedla och/eller utföra tolktjänster enligt följande; Teckenspråkstolkning, tolkning till personer med dövblindhet samt skrivtolkning. Föreningens ska även bevaka verksamheternas, såväl som arbetsledarnas och tolkarnas intressen. Föreningen är en naturlig remissinstans för myndigheter och andra organisationer i frågor som berör tolkföretagens verksamhet. Föreningen verkar för att upphandlade tolktjänster håller hög och tillförlitlig kvalitet samt bidrar till ökad kunskap hos både tolkföretagare och upphandlare.

 

Styrelsen 2020-2021:

Cilla Riber Alm

Priscilla Ferrera

Christine Liljedahl

Mohammed Shakrah

Ing-Mari Tovlin

 

Tolkledarna medlemsregister (uppdaterat 2020-12-03)

AB Stockholmstolkarna STAB

AB Öresundstolkarna

Allsign Consulting AB

Calif Coda AB

Din Teckenspråkstolk JB AB

Jtolkforall AB

Kristinelunds Tolkservice AB

Neriketolkarna AB

Svensk skrivtolkning AB

SWE Tolk AB

Tecken & Tolk Sverige AB

Tolkservice Profession TI AB

Westmanna Tolk och Teckenspråk AB