Om oss

Välkommen till Tolkledarna!

Tolkledarna är en religiöst, ekonomiskt, politiskt obunden förening som vilar på demokratiska grunder. Föreningen är en mötesplats för företagare vars huvudsyssla är att förmedla och/eller utföra tolktjänster enligt följande; Teckenspråkstolkning, tolkning till personer med dövblindhet samt skrivtolkning. Föreningens ska även bevaka verksamheternas, såväl som arbetsledarnas och tolkarnas intressen. Föreningen är en naturlig remissinstans för myndigheter och andra organisationer i frågor som berör tolkföretagens verksamhet. Föreningen verkar för att upphandlade tolktjänster håller hög och tillförlitlig kvalitet samt bidrar till ökad kunskap hos både tolkföretagare och upphandlare.

 

Styrelsen 2020-2021:

Cilla Riber Alm

Priscilla Ferrera

Christine Liljedahl

Mohammed Shakrah

Ing-Mari Tovlin

 

Tolkledarna medlemsregister (uppdaterat 2020-12-03)

AB Stockholmstolkarna STAB

AB Öresundstolkarna

Allsign Consulting AB

Calif Coda AB

Din Teckenspråkstolk JB AB

JC Tolk AB

Jtolkforall AB

JJ tsptolk AB

Kristinelunds Tolkservice AB

Neriketolkarna AB

Svensk skrivtolkning AB

SWE Tolk AB

Tecken & Tolk Sverige AB

Tolkservice Profession TI AB

Westmanna Tolk och Teckenspråk