Om oss

Välkommen till Tolkledarna!

Tolkledarna är en religiöst, ekonomiskt, politiskt obunden förening som vilar på demokratiska grunder. Föreningen är en mötesplats för företagare vars huvudsyssla är att förmedla och/eller utföra tolktjänster enligt följande; Teckenspråkstolkning, tolkning till personer med dövblindhet samt skrivtolkning. Föreningens ska även bevaka verksamheternas, såväl som arbetsledarnas och tolkarnas intressen. Föreningen är en naturlig remissinstans för myndigheter och andra organisationer i frågor som berör tolkföretagens verksamhet. Föreningen verkar för att upphandlade tolktjänster håller hög och tillförlitlig kvalitet samt bidrar till ökad kunskap hos både tolkföretagare och upphandlare.

 

Styrelsen 2018-2019:

Cilla Riber Alm

Priscilla Ferrera

Christine Liljedahl

Mohammed Shakrah

Ing-Mari Tovlin