Välkommen till Tolkledarna!

Vi är en mötesplats för företagare vars huvudsyssla är att förmedla och/eller utföra tolktjänster enligt följande; Teckenspråkstolkning, tolkning till personer med dövblindhet samt skrivtolkning.

Vi samlar den gemensamma kraften från våra företag. Tillsammans arbetar vi för att upprätthålla hög kvalitet och en tolkbransch med schyssta villkor.

Vår vision

Vi vill vara företagarnas enade röst.

Vi vill delta i beslutsprocesser och vara en remissinstans kring frågor som rör vår bransch. Vi kan bidra med et unikt leverantörsperspektiv

Vi kan bidra med ett unikt leverantörsperspektiv.