Verksamhetsplan 2019

 

Detta är områden som vi i styrelsen fokuserar på under 2019.

 

  • Branschrekommendationerna

 

  • Höstträff

 

  • Bevaka ny tolktjänstutredning

 

  • Medlemsrekrytering

 

  • Uppdatera Tolkledarnas stadgar

 

  • Formulera en arbetsordning för styrelse och vb

 

Mars 2018

Under årsmötet  2018 beslutades att  vi under året ska fokusera på:

Rekrytering av medlemmar även utanför Stockholm. I nuläget finns 17 medlemsföretag, majoriteten är verksamma i Stockholm.

Tolkledarna kommer att färdigställa de branschrekommendationer som påbörjats inom föreningen.

Tolkledarna avser att skapa en fungerande enkel hemsida, för att underlätta för andra parter att ta kontakt med föreningen.

Tolkledarna kommer att initiera ett möte med SDR för att prata om möjligheterna för ett gemensamt framtida projekt med inriktning på intressepolitiskt påverkansarbete.